Luottoluokitus

9,90
Mitä on rating eli reittaus?

Luottoluokitusjärjestelmä eli rating tai tutummin reittaus perustuu yrityksen erilaisten tunnuslukujen analysoimiseen. Luokittelun tunnuskirjaimet A, AA tai AAA lienevät monille tuttuja toimistojen seinätauluista, mutta mitä on niiden muodostumisen takana?


Bisnode Finlandin kehittämä automaattisesti päivittyvä luottoluokitusjärjestelmä toteutetaan keräämällä ja analysoimalla yrityksen toimintaa, taustaa ja taloutta sekä maksutapaa koskevaa informaatiota. Järjestelmä tuotiin markkinoille jo vuonna 1993.


Informaatiota tuotetaan esimerkiksi tutkimalla maksuvalmiutta ja perintätietoja, mutta myös luottohistoriaa. Periaatteessa luokittelun voi itse kerätä yrityksestä hakemalla eri taustatekijät Yritysraportin muista osioista. Rating raportti helpottaa ja nopeuttaa yrityksen tilanteen hahmottamista.


Korkein luottoluokitus AAA merkitsee minimaalista luottoriskiä. Yksikin A- kirjain merkitsee vielä normaalia luottoriskiä ja AA on luottokelpoisuudeltaan hyvä tai luottoriski on keskimääräistä pienempi.


B ja C-kirjaimet ilmaisevat luottoriskiä. B-kirjaimella merkitään normaalisti suurempaa luottoriskiä ja C- merkinnällä luotonantoa ei puolleta eli luottoriski on huomattava.


Jos tiedot ovat puutteellisia ratingia ei voi tehdä, jolloin merkintä on Ei Rating. Informaation avulla voidaan arvioida yrityksen luottokelpoisuutta ja kykyä selviytyä liiketoiminnan velvoitteista. Koneellisesti tehty päivitys on ajantasainen. Syvempää tietoa voi tarvittaessa tarkentaa hakemalla tietoja vaikkapa maksuviiveistä.

Tilastoknoppeja

Rating tilastot kertovat, että yrityksistä noin puolet on toiminimiä ja 42 prosenttia osakeyhtiöitä. AAA-luokkaan yltää vain 3,49 % yrityksistä. A-luokassa on valtaosa eli 56,8 %. Kaikkiaan A-luokissa on 74 prosenttia kaikista yrityksistä.

Henkilöyrityksissä on suurin A-luokassa (noin 70 %), kun taas osakeyhtiöissä 70 prosenttia täyttyy kaikilla A-luokan ryhmillä. Osakeyhtiöissä ääripäiden osuus on suurempi kuin henkilöyrityksissä.

Rating- koodit
  • AAA - Korkein luottoluokitus. Luottoriski minimaalinen.
  • AA - Hyvä luottokelpoisuus. Keskimääräistä pienempi luottoriski.
  • A – Luottokelpoinen. Normaali luottoriski.
  • AN - Toiminta uutta / tausta ei negatiivinen. Normaalia hiukan suurempi luottoriski, pienehköä luotonantoa puolletaan.
  • Ei Rating. Tiedot puutteelliset tai ristiriitaiset.
  • B – Epätyydyttävä. Normaalia suurempi luottoriski.
  • C - Luotonantoa ei puolleta. Luottoriski huomattava.
Ratingin taustamuuttujia

Toiminnan perusteiden tarkastelu. Yritys voi olla niin uusi, ettei siitä ole vielä kertynyt tietoa. Tämä merkitään AN-koodilla reittauksessa. Vakiintunut toiminta merkitsee kahden tilikauden tietoja. Tällaisen yrityksen pitää olla rekisteröitynyt alv- ja Ennakkoperintä- tai työnantajarekisteriin.

Taustatekijöihin kuuluu muun muassa omistuspohjan tarkastelu. Tärkeä elementti on vastuuhenkilöiden luottotiedot, mutta myös omistuspohjan laajuus.

Talous kartoitetaan mediaaniyritysten tuloksia verrattaessa. Tyydyttävä tulos merkitsee yli mediaanin meneviä tunnuslukuja. Ratingia ei voi tehdä, jos esimerkiksi tilitiedot puuttuvat.

Maksutavat tarkoittavat yritykselle tulleita maksuhäiriö- tai perintämerkintöjä. Arvioinnin luokittelu on positiivinen (ei merkintöjä), ei-negatiivinen, lievästi negatiivinen (vanhahko maksuhäiriö tai lyhyt viive), negatiivinen (useampia häiriötä tai viive yli 20 vrk) ja erittäin negatiivinen (maksuviive yli 40 vrk).

Malliraportti luottoluokituksesta