Hae yrityksen maksuviiveet

12,40
Yritysten maksuviiveet

Maksuviivetiedolla voi ennakoida yrityksen tilannetta ennen suurempia ongelmia, kuten maksuhäiriötä. Usein maksuviiveet tulevat äkillisesti ja niitä on määrällisesti useampia. Jos maksu viivästyy pitemmäksi aikaa, voi tämä olla merkki maksukyvyn heikentymisestä.


Maksuviivemerkintä syntyy, kun eräpäivän jälkeen riidaton yrityssaatava on seitsemän (7) päivää myöhässä. Maksuviiveitä voi tulla satunnaisesti, jolloin maksu yleensä suoritetaan. Tällainen satunnainen viive ei ole esimerkiksi riski luotottamisen kannalta, kunhan maksu on suoritettu.


Vakavampina merkkeinä pidetään esimerkiksi työnantajamaksujen tai sähköyhtiöiden laskunmaksujen viivästymistä. Tavarantoimittajien tai raaka-ainetoimittajien kohdalla joustoa löytyy enemmän. Joskus yritys pyrkii paikkaamaan hetkellistä käteisen rahan puutetta.

Maksuviiveseurannalla ennakointia

Maksuhäiriömerkintöjen pohjalta vaikeuksien ennakointi on vaikeaa, koska silloin yrityksen tilanne on jo kehittynyt pitkälle vaikeaan suuntaan. Maksuviiveet voivat kertoa paremmin yrityksen tilanteesta ennakolta. Maksuviiveitä pitää tulkita myös toimialakohtaisesti.

Viivästyksen pituus on usein riippuvainen toimialasta. Joissain tilanteissa viiveistä muodostuu alalle tyypillinen tapa. Vaikka joillakin aloilla maksuviiveet voivat olla yleisempiä, niin maksut kuitenkin hoidetaan. Kyse voi olla laskutusprosesseista tai niiden kehittymättömyydestä.

Saatavien suojaaminen

Maksuviiveet eivät ole yksiselitteisesti tulkittavissa, mutta yritys voi kuitenkin ennakoida ja tehdä sellaisia toimia, joilla mahdollisten häiriöiden seurauksia omalle yritykselle voidaan minimoida. Määräaikaiset sopimukset, hinnoitteluperiaatteet, vakuudet ja ennakkomaksut ovat käytettyjä tapoja saatavien turvaamiseksi. Yritykselle maksun viivästyminen voi merkitä kassavajetta ilman suunnittelua.

Digitaalisessa maailmassa maksamisesta jää aina jälki ja jokaisesta maksamisen vaiheesta syntyy uutta tietoa. Tarkastelemalla asiakkaita maksamisen datan perusteella, asiakkaat tunnetaan paremmin ja luotonhallinta kehittyy.