Hae viimeisin yhtiöjärjestys

7,90
Yhtiöjärjestys on julkinen asiakirja

Yhtiöjärjestys ja kaupparekisteriote ovat ensimmäiset asiakirjat, jotka hankitaan tulevasta yhtiökumppanista. Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisältö on säädetty osakeyhtiölaissa.


Pakollisina mainitaan:

  • toiminimi
  • kotipaikkana oleva Suomen kunta
  • toimiala

Yhtiön tilikausi määritetään joko yhtiöjärjestyksessä tai perustamissopimuksessa. Vaikka tilikaudesta olisi sovittu perustamissopimuksessa, voidaan se sisällyttää yhtiöjärjestykseen.


Pakollisten määräysten lisäksi yhtiöjärjestykseen kuuluu oletettuja säännöksiä, joiden mukaan toimitaan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Tällainen on muun muassa kutsu yhtiökokoukseen, joka on toimitettava kirjallisesti osakkeenomistajalle.


Pakollisten määräysten lisäksi yhtiöjärjestykseen kuuluu oletettuja säännöksiä, joiden mukaan toimitaan, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty. Tällainen on muun muassa kutsu yhtiökokoukseen, joka on toimitettava kirjallisesti osakkeenomistajalle.


Hallitukseen valitaan 1-5 jäsentä, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin sovittu. Jos hallituksessa on vain kolme jäsentä, pitää olla vähintään yksi varajäsen.


Ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty hallituksen jäsenmäärää, voidaan se päättää yhtiökokouksessa. Voidaan siis määrätä että hallituksessa on vaikkapa 6-12 jäsentä.


Osakeyhtiölain mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi tilintarkastaja.

Laajempi yhtiöjärjestys on joskus tarpeen

Tarkemmalla yhtiöjärjestyksellä voidaan luoda mielikuvaa yrityksestä. Jos yhtiöjärjestys on lain vaatima minimi, ei yhtiöjärjestyksen kautta saa muita tietoja. Muut tiedot pitää selvittää yhtiöltä suoraan.

Usein vanhan osakeyhtiölain aikana laadittu yhtiöjärjestys on lain vaatimaa minimivaatimusta täydellisempi. Tällaisen vanhan tyylinen voidaan laatia uusillekin perustettaville yrityksille. Esimerkiksi tarve voi tulla silloin, jos jokin yhtiöjärjestyksessä mainittava asia muuttuu usein. Kaupparekisteriin ilmoitettavat muutokset maksavat.

Muutokset yhtiöjärjestykseen tulevat voimaan kaupparekisteri-ilmoituksella

Jos yhtiöjärjestykseen kirjatuissa asioissa tapahtuu muutos, on yhtiöjärjestystä muutettava. Muutos on ilmoitettava aina kaupparekisteriin. Muutos hyväksytään yhtiökokouksessa 2/3 enemmistöllä kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä. Yhtiöjärjestys voi vaatia suurempaakin enemmistöä ja joissakin asioissa kaikkien osakkeenomistajien hyväksynnän. Suostumuksesta on tehtävä liitteenä selvitys.

Yhtiökokous ylin päättävä elin

Yhtiökokous on osakeyhtiön ylin päättävä elin. Usein perheyhtiöissä yhtiökokous on välttämätön muodollisuus, joka pidetään paperikokouksena. Yhtiökokouksen päätäntävalta on määritelty osakeyhtiölaissa.

Hallituksella on melko laaja yleistoimivalta yhtiön hallinnosta huolehtimiseksi. Pääsääntöisesti toimivalta kuuluu hallitukselle, jollei sitä nimenomaisesti ole määrätty yhtiökokoukselle. Ellei toimitusjohtajaa ole valittu, vastaa hallitus toimitusjohtajan tehtävistä.

Yhtiökokouksia voi olla enemmänkin kuin yksi vuodessa, mutta varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättämisestä.

Hallituksen kannattaa joissakin tapauksissa viedä asia käsiteltäväksi yhtiökokoukseen. Tällaisia asioita ovat laajakantoiset päätökset, joille halutaan osakkeenomistajien luottamus ja suostumus. Esimerkiksi toimialan muutokset ovat tällaisia asioita.